หากท่านเลือกแคงแล้วแต้มน้อยสุด ก็ชนะ

หากท่านเลือกแคงแล้วแต้มน้อยสุด ก็ชนะ