ท่านสามารถทิ้งไพ่เหมือนกันได้ในครั้งเดียว

ท่านสามารถทิ้งไพ่เหมือนกันได้ในครั้งเดียว