เส้นกำหนดชัยชนะ จำนวน 50 ไลน์

เส้นกำหนดชัยชนะ จำนวน 50 ไลน์