การจ่ายเงินรางวัลจะนับการเกิดสัญลักษณ์

การจ่ายเงินรางวัลจะนับการเกิดสัญลักษณ์